• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

จังหวัดตรังตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ประจำเดือนมกราคม 2565

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 28 ม.ค. 2565 อ่าน [7]

...
จังหวัดตรังตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ประจำเดือนมกราคม 2565
วันที่ 27 มกราคม 2565 คณะทำงานตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบจังหวัดตรัง ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ผู้แทนจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ผู้แทนจากสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง และผู้แทนจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง ร่วมกับ ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง ดำเนินการตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือประจำเดือนมกราคม 2565 ของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบและโรงผลิตไบโอดีเซล รวม 5 แห่ง ได้แก่ 1) บจ.พิทักษ์ปาล์มออยล์ 2) บจ.เอส.พี.โอ.อะโกร 3) บมจ.ล่ำสูง (ประเทศไทย) 4) บจ.ตรังน้ำมันปาล์ม และ 5) บจ. พารากอนอกรีเทค
สรุปผลการตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์ม ณ วันที่ 27 มกราคม 2565 ดังนี้
1) CPO จำนวน 2,313.707 ตัน ลดลงจากเดือนก่อน 1,065.179 ตัน (ธ.ค. 64 จำนวน 3,378.886 ตัน) หรือลดลงร้อยละ 31.525
2) CPKO จำนวน 279.922 ตัน ลดลงจากเดือนก่อน 68.345 ตัน (ธ.ค. 64 จำนวน 348.267 ตัน) หรือลดลงร้อยละ 19.624
3) ปริมาณผลปาล์มที่รับซื้อ ตั้งแต่ 1-26 ม.ค. 65 จำนวน 30,689.865 ตัน ลดลงจากเดือนก่อน 1,258.365 ตัน (ธ.ค. 64 จำนวน 31,948.230 ตัน) หรือลดลงร้อยละ 3.939
4) ปริมาณผลปาล์มที่ใช้ในการผลิต ตั้งแต่ 1-26 ม.ค. 65 จำนวน 27,963.330 ตัน ลดลงจากเดือนก่อน 6,927.111 ตัน (ธ.ค. 64 จำนวน 34,890.441) หรือลดลงร้อยละ 19.854

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์