• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้า

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 26 ม.ค. 2565 อ่าน [6]

...
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้า
วันนี้ (25 ม.ค. 65) เวลา 08.10 น. นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัด ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนนายอำเภอเมืองตรัง ผู้แทนนายกเทศมนตรีนครตรัง ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง ลงพื้นที่ตลาดท่ากลาง ตลาดสดเทศบาลนครตรัง และห้องเย็นในพื้นที่อำเภอเมืองตรัง อำเภอกันตัง เพื่อติดตามสถานการณ์ ปริมาณ ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค และกำกับดูแลร้านค้าให้ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าอย่างชัดเจน ไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุอันควร ป้องกันการกักตุนและปฏิเสธการจำหน่ายสินค้า จากการตรวจสอบ พบว่าร้านค้าส่วนใหญ่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายอย่างชัดเจน อาทิ ราคาจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละราคา เนื้อแดงกิโลกรัมละ 180-190บาท สามชั้นกิโลกรัมละ 200-210 บาท ไก่ทั้งตัวไม่รวมเครื่องในราคากิโลกรัมละ 70-80 บาท ปลาทับทิม กิโลกรัมละ 90 บาท แตงกวา กิโลกรัมละ 23 บาท ถั่วฝักยาวกิโลกรัมละ 35 บาท เป็นต้น และในส่วนของห้องเย็นไม่พบการกักตุนเนื้อหมูแต่อย่างใด
จากสถานการณ์ปัจจุบันราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนโดยรวม ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังจึงได้มอบหมายสำนักงานพาณิชย์จังหวัด บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพประชาชน อาทิ เนื้อหมู ไก่สด ไข่ไก่ ในตลาดสด/ตลาดนัด และร้านจำหน่ายเนื้อหมูในพื้นที่ 10 อำเภอของจังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อกำกับดูแลร้านค้าให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้า

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์