• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

จังหวัดตรังจัดชุดลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตามการกักตุนสินค้า

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 21 ม.ค. 2565 อ่าน [10]

...
จังหวัดตรังจัดชุดลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตามการกักตุนสินค้า
วันที่ 20 มกราคม 2565 นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง มอบหมายนายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพร้อมด้วย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง พาณิชย์จังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัดตรัง ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตรัง หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ตรัง ประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง และนายจุลชาติ จุลเพชร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง ลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกสินค้าเนื้อสุกรชำแหละ เนื้อไก่สด ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565 เรื่อง การแจ้งปริมาณ ราคา สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าสุกร เนื้อสุกร ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2565 และตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พศ. 2497 ณ บริษัทเพิ่มพูน ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เบทาโกรช็อป สาขาตรัง และห้างแม็คโคร สาขาตรัง
ผลจากการตรวจสอบ ไม่พบการกักตุนสินค้า และสินค้ามีเพียงพอกับความต้องการบริโภค ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายชัดเจน ทั้งนี้ ได้
แจ้งเตือนให้ผู้ประกอบการห้ามกักตุนสินค้า ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 มาตรา 30 หากฝ่าฝืนอัตราโทษ จำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งจำปรับ ตามมาตรา 41

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์