• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

พาณิชย์ตรัง เชื่อมโยงและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์จากพืชพื้นถิ่น สู่ช่องทางการตลาดออนไลน์ ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดตรัง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 21 ม.ค. 2565 อ่าน [10]

...
วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมเชื่อมโยงและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ สู่ช่องทางการตลาดออนไลน์ ครั้งนี้ 2 ตามโครงการยกระดับสินค้าและบริการด้วยช่องทางการตลาดวิถีใหม่ (New Normal) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้จากการพัฒนาและออกแบบจากเตยปาหนันและก้านจาก ผ่านการไลฟ์สดทางเพจเฟสบุ๊คเพื่อให้เกิดการซื้อขายจริง โดย “หนูเล็ก ก่อนบ่าย” มีผู้ติดตามกว่า 1.4 ล้าน follows และเจ้าของเพจ “กระเป๋ากระจูด ร้านธรรมมือ ทะเลน้อย” มีผู้ติดตามกว่า 92,000 follows ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดุหุนสามัคคี อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง การจัดกิจกรรมไลฟ์สดครั้งนี้ เป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จักสานเตยปาหนัน ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดุหุนสามัคคี อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง และผลิตภัณฑ์จักสานก้านจากของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานก้านจากโต๊ะเมือง รวมทั้งกลุ่มจักสานก้านจากบ้านนายอดทอง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น รวมถึงได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการในการใช้โอกาสจากช่องทางการตลาดออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทันที เกิดมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้นกว่า 130,000 บาท ซึ่งสินค้าที่ได้รับความสนใจ ได้แก่ กระเป๋าเตยปาหนันรูปแบบต่างๆ กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าเอกสาร กระเป๋าจากก้านจาก ตะกร้าใส่ผลไม้ ถาดผลไม้ขนาดต่างๆหลากหลายรูปทรง เป็นต้น
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในยุคปัจจุบัน สร้างภาพลักษณ์สินค้าที่มีศักยภาพของจังหวัดตรังให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น สร้างรายได้ให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์จากพืชพื้นถิ่น รวมทั้งช่วยยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดตรังได้เป็นอย่างดี

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์