• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

จังหวัดตรัง โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดโครงการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกสู้ภัยโควิด19 จังหวัดตรัง ครั้งที่3

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 19 ม.ค. 2565 อ่าน [18]

...
จังหวัดตรัง โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง
จัดโครงการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ราคาถูก
สู้ภัยโควิด - 19 จังหวัดตรัง(ครั้งที่ 3)
ระหว่างวันที่ 20 - 21 มกราคม 2565
ณ เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
เวลา 09.00 - 15.00 น. (หรือจนกว่าสินค้าหมด)
 
****อย่าลืมแล้วพบกันครับ****

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์