• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง เปิดงานของดีอันดามัน : ANDAMAN FAIR 2019 ครั้งที่ 2

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 22 ก.พ. 2562 อ่าน [89]

...

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง เปิดงาน ของดีอันดามัน : ANDAMAN FAIR 2019 ครั้งที่ 2 ณ ห้างเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ระหว่างวันพุธที่ 20 - วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (นางณิทฐา แสวงทอง) เป็นประธานในพิธีเปิด และรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสิทธิชัย จินดาหลวง) กล่าวต้อนรับ

     จังหวัดตรัง ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามโครงการส่งเสริมสินค้าเดินกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด สร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักอันจะเป็นกสรเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวที่กลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามันที่มีศักยภาพสูง ภายในงานมีกิจกรรมเจรจาสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้า อีสาน-ใต้ รวมถึงจัดแสดงและจำหน่านสินค้าของดีอันดามัน ได้แก่เครื่องประดับมุก ผาพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม อาหารทะเลแปรรูป เครื่องเื่มและขนมพื้นเมือง รวมถึงธุรกิจบริการรรวมทั้งหมด 42 ราย ซึ่งจัดภายในวันพิธีเปิดงานได้นำหมูย่างเมื่องตรังมาจำหน่ายในราคาพิเศษให้กับผู้บริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยคาดหวังว่าการจัดงานครั้งนี้จะกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ในกลุ่มจังหวัด มีมูลค่าการจำหน่ายและคำสั่งซื้อส้นค้ามากว่า 4 ล้านบาท ตลอดจนสินค้าเป็นที่รูจักและยอมรับของผู้บริโภค

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์