• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

พาณิชย์ตรัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า ด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย และเทรนด์ตลาด Next Normal”

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 14 ม.ค. 2565 อ่าน [12]

...
พาณิชย์ตรัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า ด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย และเทรนด์ตลาด Next Normal”
 
วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า ด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยและเทรนด์ตลาด Next Normal" ภายใต้โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographic Indication : GI) งบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ปี พ.ศ.2565 โดยได้รับเกียรติจากนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการอบรม และนางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (สตูล กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง) ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิด
 
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2565 โดยมีเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการด้านสินค้า GI และสินค้าที่เกี่ยวเนื่อง ผู้สนใจทั่วไป และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน รวมทั้งสิ้น 125 ราย ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ได้รับความรู้เกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และความสำคัญด้านทรัพย์สินทางปัญญา รับฟังประสบการณ์จากผู้ประสบความสำเร็จในการนำสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในเชิงพาณิชย์ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการปรับภาพลักษณ์สินค้า และทำตลาดอย่างไรให้รุ่งในยุค Next Normal โดยภายหลังจากการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แล้ว สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จะดำเนินการยกระดับสินค้าที่เข้าข่ายความน่าจะเป็นให้ได้รับการยื่นขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) และคัดเลือกสินค้าที่มีศักยภาพเพื่อนำไปจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์