• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

พาณิชย์ตรวจติดตามโครงการหมูพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน จังหวัดตรัง (ครั้งที่ 2)

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 12 ม.ค. 2565 อ่าน [12]

...
พาณิชย์ตรวจติดตามโครงการหมูพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน จังหวัดตรัง (ครั้งที่ 2)

พาณิชย์ตรวจติดตามโครงการหมูพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน จังหวัดตรัง (ครั้งที่ 2)
วันที่ 7 มกราคม 2565 นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ติดตามการดำเนินโครงการหมูพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน จังหวัดตรัง (ครั้งที่ 2) ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเร่งด่วนในภาวะราคาสุกรที่สูงขึ้นและให้ประชาชนมีช่องทางในการเลือกซื้อเนื้อหมูราคาถูกกว่าท้องตลาด ซึ่งเป็นการลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้บริโภค ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 และราคาเนื้อสุกรปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งพื้นที่จังหวัดตรัง มีจุดจำหน่ายจำนวน 6 จุด ได้แก่ 1. ร้านหมูสด แยกวัดตัน ต.ทับเที่ยง 2. ร้านน้องดิว หน้าสวนสาธารณะนาหมื่นราษฎร์ ต.โคกหล่อ 3.ร้านเจี๊ยบหมูสด (ข้างร้านอาหารโกแป้ เจ๊บี) ต.นาตาล่วง 4.ร้านชายสี่หมูสด ตลาดคลองมวน ต.หนองปรือ 5.ร้านน้องทิพย์ค้าหมู หมู่ 8 ต.เขากอบ 6.ร้านบ้านหมูตวงตังค์ (บริเวณทางเข้าวัดเขาไม้แก้ว) ต.เขาไม้แก้ว โดยดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2565 เป็นต้นไป (ระยะเวลาดำเนินการ 15 วัน)
จากสถานการณ์ราคาสุกรปรับราคาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลมีมาตรการแก้ปัญหาราคาสุกรแพง ดังนี้
?ห้ามส่งออกสุกรมีชีวิต 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 5 เมษายน 2565
?ช่วยเหลือราคาอาหารสัตว์ จัดสินเชื่อพิเศษ เพื่อให้เกษตรกรได้กลับมาเลี้ยงใหม่ ตรึงราคาจำหน่ายที่เหมาะสมสอดคล้องต้นทุนที่เกิดขึ้น
?ส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ
?ผลักดันการยกระดับมาตรฐานฟาร์มของเกษตรกร เพื่อป้องกันโรคระบาด ส่งเสริมให้ปรับปรุงเป็นฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและ การเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่ามาตรฐานฟาร์ม GAP
ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคา ซึ่งส่วนใหญ่ได้ปิดป้ายแสดงราคา ชัดเจน หากผู้บริโภคไม่ได้รับเป็นธรรมทางการค้าหรือได้รับความเดือดร้อนจากการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร สามารถร้องเรียนได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง โทร 0 7522 3076 หรือสายด่วน 1569
 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์