• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

พาณิชย์ตรังจัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดตรัง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 12 ม.ค. 2565 อ่าน [8]

...
พาณิชย์ตรังจัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดตรัง
วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัดตรัง จังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2565 เพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดข้าวจังหวัดตรัง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 และมาตรการคู่ขนาน ณ ห้องมรกต ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง โดยมีนายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุม มีอนุกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวน 21 คน
จังหวัดตรังมีพื้นที่ปลูกข้าว 11,100 ไร่ ผลผลิตประมาณ 4,273 ตัน มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2564/65 จำนวน 2,112 ราย ในส่วนของโครงการประกันรายได้ฯ ณ วันที่ 6 มกราคม 2565 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรโอนเงินชดเชยให้กับเกษตรกรแล้ว 511 ราย เป็นจำนวนเงิน 5,045 ล้านบาท เกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูกข้าวเพื่อการบริโภคและเก็บบางส่วนไว้เพื่อใช้ทำพันธุ์ข้าวในปีถัดไป ทั้งนี้ จังหวัดตรังผลิตข้าวได้ประมาณร้อยละ 4 ของความต้องการบริโภคทั้งจังหวัดซึ่งมีปริมาณ 54,675 ตันข้าวสาร นอกจากนี้จังหวัดตรังได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์เพิ่มขึ้น รวมทั้งส่งเสริมข้าวเบายอดม่วงซึ่งเป็นข้าวพื้นเมืองของจังหวัดตรังให้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์