• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

พาณิชย์ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืช

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 28 ธ.ค. 2564 อ่าน [10]

...
พาณิชย์ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืช
วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ออกตรวจสอบสถานการณ์การจำหน่ายปุ๋ยเคมี และสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืช ในพื้นที่อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง พบว่า
?ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15
?ตรายาร่า จำหน่ายราคา 1,250 บาท / กระสอบ
?ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0
?ตรารุ่งอรุณ จำหน่ายราคา 1,200 บาท / กระสอบ
?ปุ๋ยเคมีสูตร 21-0-0
?ตรามงกุฎ จำหน่ายราคา 660 บาท / กระสอบ
?สารกำจัดวัชพืช ไกลโฟเฟต-ไอโซโพรพิลแอมโมเนีย
?ตรา TREETECH จำหน่ายราคา 240 บาท / ขวด (ขนาด 1 ลิตร) และราคา 750 บาท / ขวด (ขนาด 4 ลิตร)
?สารกำจัดวัชพืช กลูโฟซิเนต-แอมโมเนีย
?ตราวีโต้-เอ็กซ์ จำหน่ายราคา 290 บาท / ขวด (ขนาด 1 ลิตร) และราคา 1,020 บาท / ขวด (ขนาด 4 ลิตร)
โดยราคาปุ๋ยเคมีปรับสูงขึ้นเฉลี่ย 20-50 บาท/กระสอบ ตามสูตรของปุ๋ยเคมี ส่วนราคาสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืช ปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 40-80 บาท/ลิตร เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้ ปุ๋ยเคมีและสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืช ได้มีการปรับราคาสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่าย ให้ครบถ้วน ชัดเจน และหากพบเห็นการกระทำผิด จำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร หรือจำหน่ายในราคา ไม่ตรงกับที่แจ้งไว้ สามารถร้องเรียนได้ที่ สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง หากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท กรณีจำหน่ายสินค้า ราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้าและปฏิเสธการจำหน่ายต้องโทษจำคุก 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์