• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

พาณิชย์ตรัง จัดกิจกรรมเชื่อมโยงและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์จากพืชพื้นถิ่น จังหวัดตรัง สู่ช่องทางการตลาดออนไลน์

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 17 ธ.ค. 2564 อ่าน [7]

...
พาณิชย์ตรัง จัดกิจกรรมเชื่อมโยงและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์จากพืชพื้นถิ่น จังหวัดตรัง สู่ช่องทางการตลาดออนไลน์
**********************************
วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมเชื่อมโยงและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์สู่ช่องทางการตลาดออนไลน์ ผ่านการไลฟ์สดทางเพจเฟสบุ๊คเพื่อให้เกิดการซื้อขายจริง โดยเจ้าของเพจ “กระเป๋ากระจูด ร้านธรรมมือ ทะเลน้อย” ซึ่งมียอดผู้ติดตามกว่า 92,000 follows ตามโครงการยกระดับสินค้าและบริการด้วยช่องทางการตลาดวิถีใหม่ (New Normal) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดุหุนสามัคคี
กิจกรรมไลฟ์สดผ่านทางเพจเฟสบุ๊คในครั้งนี้ เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการ ในการใช้โอกาสจากช่องทางการตลาดออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทันที และเป็นการนำเสนอผลิตภัณฑ์จักสานเตยปาหนัน ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดุหุนสามัคคี อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง และผลิตภัณฑ์จักสานก้านจากของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานก้านจากโต๊ะเมือง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เกิดมูลค่าการซื้อขายทันที รวมทั้งสิ้น 81,000 บาท โดยสินค้าที่ได้รับความสนใจ ได้แก่ กระเป๋าสะพายรูปแบบต่างๆ กระเป๋าสตางค์ หมวก และตะกร้าใส่ของ เป็นต้น
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในยุคปัจจุบัน สร้างภาพลักษณ์สินค้าที่มีศักยภาพของจังหวัดตรังให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น สร้างรายได้ให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์จากพืชพื้นถิ่น รวมทั้งช่วยยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดตรังได้เป็นอย่างดี

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์