• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ขอเชิญ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า ด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยและเทรนด์ตลาด

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 17 ธ.ค. 2564 อ่าน [9]

...
?? ขอเชิญ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า ด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยและเทรนด์ตลาด Next Normal”
??ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2565
??ณ ห้องธนารมย์ 3 ชั้น 3 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
สมัครฟรี??ไม่มีค่าใช้จ่าย
--------------- วันที่ 13 มกราคม 2565 ---------------
? บรรยาย “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และความสำคัญด้านทรัพย์สินทางปัญญา
โดย ผู้แทนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
?เสวนา จากสินค้าชุมชนสู่ความสำเร็จ ด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
โดย ?? คุณสินสมุทร ศรีแสนปาง : ผู้ประกอบการข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ แบรนด์ข้าวศรีแสงดาว
?? คุณศุภกร จุลสวัสดิ์ : วิสาหกิจชุมชนมะพร้าวน้ำหอมบ้านกลางคลองตาปลั่ง
--------------- วันที่ 14 มกราคม 2565 ---------------
?บรรยาย ปรับภาพลักษณ์สินค้า สร้างมูลค่าเพิ่ม ให้โดนใจผู้บริโภค
โดย ??คุณภูสิษฐ์ จาตุรงคกุล : ผู้เชี่ยวชาญด้านแบรนด์และการปรับภาพลักษณ์สินค้า
?ยุค Next Normal เทรนด์เปลี่ยนไว ทำการตลาดอย่างไรให้รุ่ง
โดย ??คุณสรยุทธ อังคณานุกิจ : ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำการค้าบนตลาดออนไลน์
??ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้โดยสแกน QR code หรือ กดลิ้งค์ ?? ได้เลยค่ะ
??ลงทะเบียนเข้าอบรม

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์