• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

กิจกรรม “ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต” เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 9 ธ.ค. 2564 อ่าน [15]

...
กิจกรรม “ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต” เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง
***************************************
วันที่ 9 ธันวาคม 2564 นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง และเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ดำเนินกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”
พร้อมทั้งแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย” เพื่อหล่อหลอมปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี ให้ละอายต่อการกระทำผิด ไม่เพิกเฉย และไม่ยอมให้ผู้อื่นกระทำการทุจริต

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์