• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

กิจกรรมสำนักงานพาณิชย์คุณธรรม “ทำความดีด้วย 3 คืน” “คืนชีวิตสู่ทะเล คืนแหล่งอาหารสัตว์ทะเล และ ขยะคืนฝั่ง” ณ บ้านน้ำราบ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 7 ธ.ค. 2564 อ่าน [11]

...
กิจกรรมสำนักงานพาณิชย์คุณธรรม “ทำความดีด้วย 3 คืน”
“คืนชีวิตสู่ทะเล คืนแหล่งอาหารสัตว์ทะเล และ ขยะคืนฝั่ง”
ณ บ้านน้ำราบ ตำบลบางสัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

 
วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ดำเนินกิจกรรม “ทำความดีด้วย 3 คืน”
1.คืนชีวิตสู่ทะเล (ปล่อยแม่พันธุ์ปูม้า)
2.คืนแหล่งอาหารสัตว์ทะเล (เพาะเมล็ดพันธุ์หญ้าทะเล)
3.ขยะคืนฝั่ง มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติให้สมดุล ปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ระบบนิเวศ พร้อมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีภายในองค์กร

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์