• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

พาณิชย์ตรังออกตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าดอกไม้เพลิง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 18 พ.ย. 2564 อ่าน [8]

...
วันนี้ (18 พ.ย. 64) นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง มอบหมายนางทิพยรัตน์ สมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ร่วมกับผู้แทนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตรัง ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดตรัง ออกตรวจติดตามการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าดอกไม้เพลิงในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เพื่อรณรงค์และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการ และคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการเลือกซื้อสินค้าดังกล่าว ก่อนเทศกาลวันลอยกระทงที่กำหนด จัดขึ้นในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

จากการตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการ จำนวน 6 ราย พบว่าสินค้าติดฉลากสินค้าครบถ้วนถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2556) ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556 กำหนดให้ดอกไม้เพลิง รวมถึงพลุ ประทัด และวัตถุอื่นใดที่มีสภาพคล้ายคลึงกันเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

ทั้งนี้ หากผู้จำหน่ายสินค้าควบคุมฉลากโดยไม่มีฉลากหรือมีฉลากแต่ฉลากหรือการแสดงฉลากไม่ถูกต้อง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์