• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

พาณิชย์ตรัง จัดกิจกรรมพัฒนาและออกแบบ ผลิตภัณฑ์จากพืชพื้นถิ่นในจังหวัดตรัง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 16 พ.ย. 2564 อ่าน [8]

...
พาณิชย์ตรัง จัดกิจกรรมพัฒนาและออกแบบ
ผลิตภัณฑ์จากพืชพื้นถิ่นในจังหวัดตรัง
*************************
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์จากพืชพื้นถิ่นในจังหวัดตรัง ตามโครงการยกระดับสินค้าและบริการด้วยช่องทางการตลาดวิถีใหม่ (New Normal) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2564 ณ วิสาหกิจชุมชนจักสานก้านจากโต๊ะเมือง โดยพาณิชย์จังหวัดตรัง (นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์) เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรม
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ด้านการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์จากพืชพื้นถิ่นในจังหวัดตรัง แก่ผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานก้านจากโต๊ะเมือง ตำบลบางหมาก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง รวมทั้งสิ้น 15 ราย โดยวิทยากรผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ด้านการออกแบบหัตถกรรมและแฟชั่น มาให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบรูปแบบใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในยุคปัจจุบัน อาทิ โคมไฟแขวน โคมไฟตั้งโต๊ะ หมวก กระเป๋า กระถางต้นไม้ เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการพัฒนาในกิจกรรมข้างต้น จะเชื่อมโยงและเผยแพร่สู่ช่องทางการตลาดต่อไป
นับเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการจังหวัดตรัง ที่จะใช้ความได้เปรียบต่าง ๆ เชิงพื้นที่มาพัฒนา ยกระดับผลิตภัณฑ์และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม ขยายโอกาสและช่องทางการตลาด รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์สินค้าที่มีศักยภาพในชุมชนให้เป็นที่รู้จักในตลาดสากล

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์