• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

จังหวัดตรังเปิดงานของดีอันดามัน Andaman Fair 2019 สุดยอดสินค้า อาหาร ของดีวิถีอันดามันที่จังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 31 ม.ค. 2562 อ่าน [78]

...

จังหวัดตรังเปิดงานของดีอันดามัน Andaman Fair 2019 สุดยอดสินค้า อาหาร ของดีวิถีอันดามันที่จังหวัดพิษณุโลก

            นางณิทฐา แสวงทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดงานของดีอันดามัน Andaman Fair 2019 ตามโครงการส่งเสริมตลาดสินค้าเด่นกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่ห้างเซ็นทรัลพลาซ่าจังหวัดพิษณุโลก 

            ซึ่งจังหวัดตรังโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

จัดงานดังกล่าวเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดซึ่งจะนำไปสู่การสร้างโอกาสสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันและเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าเด่นให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายกว้างขวางมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน ซึ่งเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพสูงและเป็นที่

            ทั้งนี้ การแสดงและจำหน่ายสินค้าจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2562 โดยภายในงานได้จัดให้มีการแสดงและจำหน่ายสินค้าของดี ของเด่น ของดัง จากผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันได้แก่กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูลและตรัง 

            โดยได้มีการเชิญชวนให้ประชาชนชาวพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงได้เลือกซื้อสินค้าอาทิ ขนมเค้กเมืองตรัง ซาลาเปาทับหลี  อาหารทะเลแปรรูป  เครื่องประดับมุก  หมอนยางพาราและอาหารใต้ปรุงสดรสชาติเด็ดพร้อมทั้งจัดแสดงสินค้าเด่นและแลนด์มาร์คของจังหวัดในกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามันเพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกและประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัด เพื่อสร้างแรงจูงใจในการจับจ่ายซื้อของ แก่ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกได้เข้าชมงานในครั้งนี้

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์