• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

"The Tale Of TRANG Handicraft" Experience Trang Essence and Culture of Handicraft

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 8 พ.ย. 2564 อ่าน [11]

...
"The Tale Of TRANG Handicraft"
Experience Trang Essence and Culture of Handicraft
??เรื่องเล่าจากสองมือ...สู่สายตา
สัมผัสแก่นแท้และวัฒนธรรม...ผ่านงานฝีมือของชาวตรัง??
.......................................................................
???สำนักงานพาณิชย์ตรัง จัดกิจกรรมพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ กลุ่มละ 4 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ.....
?? ตามโครงการยกระดับสินค้าและบริการด้วยช่องทางการตลาดวิถีใหม่ (New Normal) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564??
****************************
?? 10-11 พฤศจิกายน 2564 ณ กลุ่มวิสาหกิจจักสานก้านจากโต๊ะเมือง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ??
*****************************
??12-13 พฤศจิกายน 2564 ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดุหุนสามัคคี อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง??

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์