• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

พาณิชย์ตรังจัดงาน “TRANG SIGNATURE” ส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ จังหวัดตรัง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 8 พ.ย. 2564 อ่าน [7]

...
พาณิชย์ตรังจัดงาน “TRANG SIGNATURE”
ส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ จังหวัดตรัง
วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นางสาวสุภากิตต์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “TRANG SIGNATURE” กิจกรรมส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ จังหวัดตรัง เชื่อมโยงจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (Online Business Matching) ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดสินค้า อัตลักษณ์และเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ร้านกวนนิโตพาทิสเซอรี่ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยมีพาณิชย์จังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ได้แก่ สระบุรี นครปฐม สมุทรปราการ ชัยนาท สกลนคร ยโสธร อุบลราชธานี และประจวบคีรีขันธ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
1. กิจกรรมเจรจาการค้าผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Business Matching) มีผู้ประกอบการสินค้าอัตลักษณ์ของจังหวัดตรังเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 10 ราย และผู้ซื้อจากภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง เข้าร่วม จำนวน 8 ราย มีคู่เจรจาการค้า 22 คู่ค้า จาก 7 จังหวัด ได้แก่ ลำพูน สกลนคร อุบลราชธานี สระบุรี นครปฐม สมุทรปราการ และชัยนาท
2. กิจกรรมไลฟ์สดทางเพจเฟสบุ๊ค เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเพื่อให้เกิดการซื้อขายจริง
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นโอกาสที่ดีในการสร้างเครือข่ายทางการค้า เพิ่มคู่ค้าและส่วนแบ่งการตลาดใหม่ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการ อีกทั้งเกิดการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ระหว่างกัน สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโดยรวมได้อย่างดียิ่ง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์