• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Comercial Affairs Trang

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังตรวจสอบสต๊อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ประจำเดือน ตุลาคม 2564

ประชาชาติธุรกิจ 27 ต.ค. 2564 อ่าน [7]

...
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังตรวจสอบสต๊อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ประจำเดือน ตุลาคม 2564
*************************
วันที่ 27 ตุลาคม 2564 คณะทำงานตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบจังหวัดตรัง ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ดำเนินการตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือประจำเดือน ตุลาคม 2564 ของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบและโรงผลิตไบโอดีเซล รวม 5 แห่ง ได้แก่ 1) บมจ.ล่ำสูง (ประเทศไทย) 2) บจ.ตรังน้ำมันปาล์ม 3) บจ.พิทักษ์ปาล์มออยล์ 4) บจ.เอส.พี.โอ.อะโกร และ 5) บจ.พารากอนอกรีเทค
สรุปผลการตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์ม ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ดังนี้
1) CPO จำนวน 12,318.887 ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 196.912 ตัน (ก.ย.64 จำนวน 12,121.975 ตัน) คิดเป็นร้อยละ 1.62
2) CPKO จำนวน 1,044.553 ตัน ลดลงจากเดือนก่อน 650.003 ตัน (ก.ย.64 จำนวน 1,694.556 ตัน) คิดเป็นร้อยละ 38.36
3) ปริมาณผลปาล์มที่รับซื้อ ตั้งแต่ 1-26 ต.ค. 64 จำนวน 55,331.430 ตัน ลดลงจากเดือนก่อน 7,166.695 ตัน (ก.ย.64 จำนวน 62,498.125 ตัน) คิดเป็นร้อยละ 11.47
4) ปริมาณผลปาล์มที่ใช้ในการผลิต ตั้งแต่ 1-26 ต.ค. 64 จำนวน 53,763.570 ตัน ลดลงจากเดือนก่อน 10,480.752 ตัน (ก.ย.64 จำนวน 64,244.322 ตัน) คิดเป็นร้อยละ 16.31

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์