• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

พาณิชย์ตรังจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิฯ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 26 ต.ค. 2564 อ่าน [10]

...
พาณิชย์ตรังจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิฯ
-----------------------------------------------
วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง โดยมี นายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อัยการจังหวัดตรัง อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง ผู้แทนหอการค้าจังหวัดตรัง ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง และพาณิชย์จังหวัดตรัง เป็นกรรมการและเลขานุการฯ เพื่อพิจารณาสรรหาบุคคลซึ่งสมควรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดตรัง โดยที่ประชุมมีมติเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิฯ จากภาคราชการ 6 คน และภาคเอกชน 3 คน รวมทั้งสิ้น 9 คน และพาณิชย์จังหวัดตรังจะนำรายชื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดตรัง ต่อไป
 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์