• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

พาณิชย์จังหวัดตรังจัดประชุมคณะทำงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 2564 จังหวัดตรัง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 12 ต.ค. 2564 อ่าน [43]

...
พาณิชย์จังหวัดตรังจัดประชุมคณะทำงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 2564 จังหวัดตรัง กิจกรรมการเพิ่มช่องทางและเชื่อมโยงการจำหน่ายกุ้ง
*************************
วันอังคารที่ 12 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดประชุมคณะทำงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 2564 จังหวัดตรัง กิจกรรมการเพิ่มช่องทางและเชื่อมโยงการจำหน่ายกุ้ง ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง โดยมีนางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดเป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนประมงจังหวัด ผู้แทนสหกรณ์จังหวัด หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต 3-6 กระบี่ ประธานสหกรณ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดตรัง จำกัด ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดตรัง เพื่อพิจารณาเอกสารหลักฐานการจำหน่ายกุ้งขาวแวนนาไมของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง 13 ราย ผู้รวบรวมและกระจายกุ้ง 2 ราย ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 2564 จังหวัดตรัง กิจกรรมการเพิ่มช่องทางและเชื่อมโยงการจำหน่ายกุ้ง ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการของโครงการฯ โดยสนับสนุนเป็นค่าชดเชยส่วนต่างราคาและค่าบริหารจัดการในส่วนของค่าใช้จ่ายดำเนินการด้านการตลาด

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์