• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

จังหวัดตรังจัดโครงการ พาณิชย์ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 ปี 2564

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 8 ต.ค. 2564 อ่าน [12]

...
จังหวัดตรังจัดโครงการ พาณิชย์ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 ปี 2564
****************************************************
วันที่ 4-5 ตุลาคม 2564 นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 ปี 2564 จังหวัดตรัง ณ บริเวณวัดท่าพญา ตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์) เพื่อลดค่าครองชีพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชน โดยดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
สินค้าที่ลดราคา 15-30% ได้แก่
?ไข่ไก่เบอร์ 2 ราคาแผงละ 80 บาท ?น้ำมันพืชปาล์ม ขวดละ 37 บาท ?น้ำมันพืชถั่วเหลือง ขวดละ 40 บาท
?ข้าวหอมมะลิ 100% (5 กก.) 140 บาท ?น้ำตาลทราย กก.ละ 19 บาท ?ปลากระป๋อง กระป๋องละ 15 บาท
?ข้าวเบายอดม่วง (สินค้าชุมชน) (1 กก.) 45 บาท ?ไข่เค็ม (กล่องละ 5 ฟอง) กล่องละ 30 บาท ฯลฯ
และยังมีสินค้าอุปโภคบริโภคอื่น ๆ ลดราคาถูกกว่าท้องตลาด 10-20% อีกกว่า 20 รายการ เช่น น้ำปลา เครื่องปรุงรส ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน ฯลฯ นอกจากนี้มีการจำหน่ายสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป สินค้า OTOP SMEs จากอำเภอต่าง ๆ เช่น ข้าวสารจากสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) ต้นพันธุ์จิงจูฉ่าย กล้วยดิบบดผง แก่นตะวันสดและอบแห้ง ผัดไทย ข้าวเกรียบปลา ลูกชิ้นนึ่ง รองเท้ายางพารา ฯลฯ มาจำหน่ายสร้างรายได้เพิ่ม ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เป็นจำนวนมาก
>> มูลค่าการจำหน่าย ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2564 รวม 132,901 บาท สามารถลดค่าครองชีพประชาชนเป็นเงิน 36,339 บาท
>> รวมมูลค่าจำหน่ายสะสม ตั้งแต่เริ่มโครงการฯ มูลค่า 855,351 บาท ลดค่าครองชีพให้กับประชาชนรวมเป็นจำนวนเงิน 189,983 บาท โดยการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปกำหนดจัดในวันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2564 ณ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งค่าย ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์