• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

สรุปภาวะการส่งออก – นำเข้า สินค้าผ่านด่านศุลกากรกันตัง ประจำเดือน กันยายน 2564

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 8 ต.ค. 2564 อ่าน [16]

...
สรุปภาวะการส่งออก – นำเข้า สินค้าผ่านด่านศุลกากรกันตัง
 
ประจำเดือน กันยายน 2564
 
ช่วงเดือนกันยายน 2564 ภาวการณ์ส่งออกผ่านด่านศุลกากรกันตัง มีมูลค่า 788.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นากเดือนสิงหาคม จำนวน 169.05 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.28
 
          1. สินค้าส่งออก 764.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม จำนวน 230.63 ล้านบาท หรือหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 43.23 สินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยางพารา ไม้ยางพารา ยางธรรมชาติผสมยางสังเคราะห์อื่นๆ แร่ยิปซั่ม บุหรี่ซิกาแรต และแท่นรองยางทำด้วยเหล็กเก่าใช้แล้ว เป็นต้น
          2. สินค้านำเข้า 24.67 ล้านบาท ลดลงจากเดือนสิงหาคม จำนวน 61.58 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 71.40 สินค้านำเข้าที่สำคัญได้แก่ ถ่านหิน ปลาแช่แข็ง ปลาหมึกกระดอง กีต้าร์เก่าใช้แล้ว ต้นชวนชม กีต้าร์เก่าใช้แล้ว และกั้งกระดานแซ่แข็ง เป็นต้น
          3. ดุลการค้า 739.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม จำนวน 292.20 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 65.34


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ภาวะการส่งออกนำเข้าเดือนกันยายน ปี 2564.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์