• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ลุยตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบจังหวัดตรัง ประจำเดือนกันยายน 2564

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 29 ก.ย. 2564 อ่าน [9]

...
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ลุยตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบจังหวัดตรัง ประจำเดือนกันยายน 2564

 
วันที่ 29 กันยายน 2564 คณะทำงานตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบจังหวัดตรัง ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ดำเนินการตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือประจำเดือน กันยายน 2564 ของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบและโรงผลิตไบโอดีเซล รวม 5 แห่ง ได้แก่
1) บมจ.ล่ำสูง (ประเทศไทย) 2) บจ.ตรังน้ำมันปาล์ม 3) บจ.พิทักษ์ปาล์มออยล์ 4) บจ.โอทาโก้ และ 5) บจ.พารากอนอกรีเทค
สรุปผลการตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์ม ณ วันที่ 29 กันยายน 2564 ดังนี้
1) CPO จำนวน 12,121.975 ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 495.337 ตัน (ส.ค.64 จำนวน 11,626.638 ตัน) คิดเป็นร้อยละ 4.26
2) CPKO จำนวน 1,694.556 ตัน ลดลงจากเดือนก่อน 253.849 ตัน (ส.ค.64 จำนวน 1,948.405 ตัน) คิดเป็นร้อยละ 13.03
3) ปริมาณผลปาล์มที่รับซื้อ ตั้งแต่ 1-28 ก.ย. 64 จำนวน 62,498.125 ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 2,338.175 ตัน (ส.ค.64 จำนวน 60,159.950 ตัน) คิดเป็นร้อยละ 3.89
4) ปริมาณผลปาล์มที่ใช้ในการผลิต ตั้งแต่ 1-28 ก.ย. 64 จำนวน 64,244.322 ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 5,064.728 ตัน (ส.ค.64 จำนวน 59,179.594 ตัน) คิดเป็นร้อยละ 8.56

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์