• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในงาน “พิธีมอบสารตราตั้งและสถาปนา คณะก

ประชาชาติธุรกิจ 23 ก.ย. 2564 อ่าน [29]

...
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  ประธานในงานพิธีมอบสารตราตั้งและสถาปนาคณะกรรมการสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย สมัยที่ 36 และร่วมเป็นสักขีพยานใน พิธีลงนามความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างวิทยาลัยเทคนิคไหหลำ กับสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย   

          โดยนายจุรินทร์  ในฐานะประธาน กล่าวช่วงหนึ่งว่า  รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบ สารตราตั้งและสถาปนาคณะกรรมการสมาคมการค้าไทยใหหนําแห่งประเทศ ไทย สมัยที่ 36  “ ในฐานะที่ลูกหลานชาวไหหลําและเป็นที่ปรึกษาสมาคมใหหนําแห่งประเทศไทย ขอถือโอกาสนี้แสดงความยินดีกับท่านมานะผล ภู่สมบุญ ที่ผ่านการลงมติไว้วางใจเป็นเอกฉันท์จากสมาชิกพี่น้องไหหลํา ทุกตระกูลแซ่ที่มีธุรกิจ ให้เข้าดํารงตําแหน่งนายกสมาคมใหหนํา” และในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  ขอถือโอกาสนี้เรียน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับไหหลํา ให้ทุกท่านทราบว่า เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ที่ผ่าน มา ตนได้เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือทาง การค้าไทย-ไห่หนานระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กับกรมพาณิชย์ไห่หนาน ผ่านระบบทางไกล ซึ่งถือได้ว่าการลงนาม MOU ดังกล่าวเป็นก้าวสําคัญที่ช่วยสร้างความร่วมมือทางการค้าระหว่างไทย-จีน ให้ มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและจะเป็นการเชื่อมโยงห่วงโซ่การค้าบนพื้นฐานความ ร่วมมืออย่างฉันท์มิตร ความร่วมมือที่เกิดขึ้นนี้ ถือเป็น Mini-FTA ฉบับแรกที่ไทยทํากับมณฑล ในประเทศจีน ซึ่งเป็นนโยบายที่ตนได้ให้ไว้กับกระทรวงพาณิชย์ในเรื่องการทํา ความตกลงการค้าฉบับเล็กหรือจะเรียกว่า Mini-FTA โดยทํากับรัฐต่างๆ ที่ บางรัฐมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่กว่าหรือมีจํานวนประชาชนมากกว่าประเทศไทย โดยไห่หนานเป็นตัวอย่างแรกที่เกิดขึ้นกับประเทศจีน และยังมีแผนที่จะ เดินหน้าทํากับมณฑลอื่น ๆ ของจีนเพิ่มขึ้น เช่น มณฑลกานชู ที่มีชาวมุสลิมอยู่มาก เพื่อเป็นลู่ทางในการส่งเสริมการค้าสินค้าฮาลาลของไทย รวมถึง มณฑลอื่น ๆ ที่เห็นว่าเป็นโอกาส

          ในปี 2563 ที่ผ่านมา แม้ว่าโลกจะเผชิญกับผลกระทบจากโควิด 19 แต่ การค้าระหว่างมณฑลไห่หนานกับไทยยังคงมีมูลค่าสูงถึงราว 9,233 ล้านบาท (295.07 ล้านเหรียญฯ) ซึ่งการระบาดของโควิด – 19 ถือเป็นบททดสอบครั้ง สําคัญของทุกประเทศ ในขณะที่เศรษฐกิจจีนยังสามารถรักษาแนวโน้มการ ขยายตัวได้ดี ซึ่งผมเชื่อว่า จีนจะยังคงบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โลกให้เกิดการฟื้นตัว จนเป็นตลาดการค้าขนาดใหญ่ที่เปี่ยมด้วยศักยภาพ

          สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ได้ ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน และด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยของเราจึงต้องการ ความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย ในการบูรณาการแก้ไขปัญหา เพื่อพลิกวิกฤต ให้เป็นโอกาส สําหรับสมาคมใหหนําแห่งประเทศไทย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผู้ดํารงตําแหน่งนายกสมาคมฯ ในทุกสมัย ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเป็นผู้มีน้ำใจ อดทน เสียสละ ทั้งแรงกาย แรงใจ และทุนทรัพย์ ในการพัฒนา และส่งเสริมให้ สังคมไหหลําเป็นที่ยอมรับของสังคมไทย และสังคมจีนทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ โดยสมาคมฯมีปณิธานอย่างแรงกล้าในการสร้างประโยชน์แก่มวล สมาชิกให้มีความเข้มแข็งในการดําเนินธุรกิจ เพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดินไทย

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์