• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

จังหวัดตรังจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ราคาถูก สู้ภัยโควิด-19 ระยะที่ 2

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 23 ส.ค. 2564 อ่าน [23]

...
จังหวัดตรังจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ราคาถูก สู้ภัยโควิด-19 ระยะที่ 2
วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง มอบหมายให้ นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูก และพบปะประชาชนตามโครงการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ราคาถูก สู้ภัยโควิด-19 จังหวัดตรัง ระยะที่ 2 ณ บริเวณศาลาประชาคมอำเภอหาดสำราญ ซึ่งจังหวัดตรังได้อนุมัติงบประมาณให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ดำเนินการจัดกิจกรรมในพื้นที่ 10 อำเภอๆ ละ 2 วัน ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม - 9 กันยายน 2564 เพื่อลดค่าครองชีพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการสินค้า OTOP SMEs รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น โดยดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด มีปลัดอำเภอหาดสำราญ ให้การต้อนรับ
สินค้าที่ประชาชนให้ความสนใจมากเนื่องจากลดราคา 30-40% ได้แก่ ไข่ไก่ ราคาแผงละ 65 บาท น้ำมันพืช ขวดละ 35 บาท ข้าวหอมมะลิ 100% ถุงละ (5 กก.) 110 บาท ข้าวหอม ถุงละ (5 กก.) 70 บาท น้ำตาลทราย กก.ละ 16 บาท และยังมีสินค้าอุปโภคบริโภคอื่น ๆ กว่า 20 รายการ ลดราคาถูกกว่าท้องตลาด 10-20% เช่น ปลากระป๋อง น้ำปลา เครื่องปรุงรส ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน
นอกจากนี้มีการจำหน่ายสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป สินค้า OTOP SMEs จากอำเภอต่างๆ เช่น สินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป (น้ำผลไม้พร้อมดื่ม ต้นพันธ์ุจิงจูฉ่าย จิงจูฉ่ายบดผง กล้วยดิบบดผง แก่นตะวันอบแห้ง) ข้าวหลาม ปลากระป๋อง ขนมจาก ผัดไทย ซูชิ ฯ มาจำหน่ายสร้างรายได้เพิ่ม
การจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าในพื้นที่อำเภอหาดสำราญ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2564 และกำหนดจัดครั้งต่อไป ระหว่างวันที่ 25 -26 สิงหาคม 2564 ณ บริเวณเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ ขอเชิญชวนประชาชนบริเวณใกล้เคียงอย่าพลาดไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกกว่าท้องตลาด

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์