• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

จังหวัดตรังจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ราคาถูก สู้ภัยโควิด-19 ระยะ 2

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 19 ส.ค. 2564 อ่าน [9]

...
จังหวัดตรังจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ราคาถูก สู้ภัยโควิด-19 ระยะ 2
วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูก และพบปะประชาชนตามโครงการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ราคาถูก สู้ภัยโควิด-19 จังหวัดตรัง ระยะที่ 2 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอห้วยยอด ซึ่งจังหวัดตรังได้อนุมัติงบประมาณให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ดำเนินการจัดกิจกรรมในพื้นที่ 10 อำเภอๆ ละ 2 วัน ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม - 9 กันยายน 2564 เพื่อลดค่าครองชีพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 และเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการสินค้าOtop sme รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น โดยดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด มีนายอำเภอห้วยยอด หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ และพาณิชย์จังหวัดตรัง ให้การต้อนรับ
สินค้าที่ได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากเนื่องจากลดราคา 30-40% ได้แก่ ไข่ไก่ ราคาแผงละ 65 บาท น้ำมันพืช ขวดละ 35 บาท ข้าวหอมมะลิ 100% ถุงละ(5 กก.) 110 บาท ข้าวหอม ถุงละ (5 กก.) 70 บาท น้ำตาลทราย กก.ละ 16 บาท และยังมีสินค้าอุปโภคบริโภคอื่น ๆ กว่า 20 รายการ ลดราคาถูกกว่าท้องตลาด 10-20% เช่น ปลากระป๋อง น้ำปลา เครื่องปรุงรส ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน
นอกจากนี้มีการจำหน่ายสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป สินค้า otop sme จากอำเภอต่างๆ เช่น พืชผักและผลไม้ (ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว ผักสลัด สะตอ มะละกอ สละ ชมพู่ กล้วยฯ) ข้าวหลาม ปลากระป๋อง อาหารทะเลแปรรูป ฯ มาจำหน่ายสร้างรายได้เพิ่ม
การจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าในพื้นที่อำเภอห้วยยอด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2564 และกำหนดจัดครั้งต่อไป ระหว่างวันที่ 20 -21 สิงหาคม 2564 ณ ตลาดศรีตรัง ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว ขอเชิญชวนประชาชนบริเวณใกล้เคียงอย่าพลาดไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกกว่าท้องตลาด

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์