• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

เซลล์แมนจังหวัดตรัง เชื่อมโยงตลาดกระจายผลผลิต “ลำไยพะเยา” ช่วยเหลือเกษตรกร จังหวัดพะเยา

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 19 ส.ค. 2564 อ่าน [21]

...
เซลล์แมนจังหวัดตรัง เชื่อมโยงตลาดกระจายผลผลิต “ลำไยพะเยา” ช่วยเหลือเกษตรกร จังหวัดพะเยา
*******************************
วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง เชื่อมโยงตลาดกระจายผลผลิต “ลำไยพะเยา” ช่วยเหลือเกษตรกร ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาด้านการตลาดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้คำสั่งซื้อสินค้าลดลง ณ บริเวณสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง
ทั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานราชการต่างๆ และภาคเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไปในจังหวัดตรัง สามารถกระจายผลผลิตลำไยได้ปริมาณ 1,000 กิโลกรัม มูลค่าจำหน่ายรวม 42,000 บาท

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์