• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

พาณิชย์ตรังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ซื้อขายผลไม้

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 9 ส.ค. 2564 อ่าน [12]

...
วันที่ 8 สิงหาคม 2564 นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการซื้อขายผลไม้(มังคุด เงาะ ลองกอง) ณ จุดรับซื้อตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ราคารับซื้อ ดังนี้
-มังคุดเกรดคละรวมดำ ราคา 8 บาท/กก.
-เงาะ ราคา 6 บาท/กก.
-ลองกอง เบอร์ 1 ราคา 20 บาท/กก.
เบอร์ 2 ราคา 15 บาท/กก.
เบอร์ 3 ราคา 10 บาท/กก.
ผู้รับซื้อแจ้งว่าวันนี้ตลาดปลายทางคือจังหวัดราชบุรี จำกัดปริมาณการรับซื้อเงาะ เนื่องจากปริมาณเงาะเข้าสู่ตลาดจำนวนมากไม่สามารถระบายได้หมด จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ตลาดนัดหลายแห่งยังปิดอยู่ ผู้รับซื้อจึงจำกัดปริมาณการรับซื้อจากเกษตรกร และเกษตรกรที่จะนำเงาะมาขายได้ต้องแจ้งนัดหมายล่วงหน้า ในส่วนของลองกองและมังคุดรวบรวมขนส่งไปยังล้งอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อส่งต่อไปประเทศเวียดนาม

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์