• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดประชุมโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มที่เข้าร่วมโครงการจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามมาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 3 ม.ค. 2562 อ่าน [87]

...

          ตามที่ กรมการค้าภายใน ได้ออกประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง รับสมัครผู้ประสงค์จำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามมาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศ นั้น สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ได้มีหนังสือจัดเชิญโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีดำเนินการ ให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562  ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ซึ่งมีประเด็นที่ทางโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบต้องการทราบเพิ่มเติม ดังนี้
1. กรณีมีผู้เสนอขาย เกินสัดส่วนโควต้าที่กำหนด เช่น ภาคใต้กลุ่ม 2 (กระบี่ พังงา และตรัง) มีผู้เสนอขายเกิน 54,000 ตัน จะพิจารณาอย่างไร และ มีเกณฑ์การจัดลำดับก่อนหลังอย่างไร
2. กรณีผู้ขายมีสต็อกไม่เพียงพอและต้องการรวมสต็อกกับโรงงานอื่น โดยมีหนังสือให้ความยินยอมแล้ว ส่วนกลางกำหนดเงื่อนไขอื่นอีกหรือไม่ 
3. ประกาศฉบับนี้ไม่มีการกำหนดราคารับซื้อผลปาล์ม ส่วนกลางได้มีการกำหนดเกณฑ์ราคารับซื้อผลปาล์มน้ำมันให้หรือไม่
4. โรงงานสกัดส่วนใหญ่ รับซื้อผลปาล์มน้ำมันจากผู้รวบรวม  (ลานเท) จะมีวิธีปฏิบัติหรือหลักเกณฑ์การรับซื้อจากลานเทอย่างไร เช่น เอกสารประกอบการรับซื้อ ราคาที่ลานเทรับซื้อ
5. วิธีการขนส่งน้ำมันปาล์มดิบ ไปยังจุดส่งมอบ สามารถขนส่งทางรถบรรทุกได้หรือไม่ 
6. การรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ กฟผ.จะรับซื้อ 2 งวดๆ ละ 80,000 ตัน อยากทราบว่าผู้ขายทุกรายต้องแบ่งเป็น 2 งวดด้วยหรือไม่
7. เงื่อนไขการจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบให้ กฟผ. ในหัวข้อการวัดปริมาณซื้อขาย อยากทราบว่า น้ำหนักปลายทาง ใช้วิธีการวัดปริมาณ จากถังหรือเครื่องชั่งน้หนัก
8. มีการกำหนดปริมาณการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรหรือไม่

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์