• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

เซลล์แมนจังหวัดตรัง เชื่อมโยงตลาดกระจายผลผลิต “ลำไย” ช่วยเหลือเกษตรกร จังหวัดลำพูน

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 3 ส.ค. 2564 อ่าน [13]

...
เซลล์แมนจังหวัดตรัง เชื่อมโยงตลาดกระจายผลผลิต “ลำไย” ช่วยเหลือเกษตรกร จังหวัดลำพูน
******************
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง เชื่อมโยงตลาดกระจายผลผลิต “ลำไย” ช่วยเหลือเกษตรกรจังหวัดลำพูน ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาด้านการตลาดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้คำสั่งซื้อสินค้าจากตลาดในประเทศและต่างประเทศลดลง ณ บริเวณสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง
ทั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานราชการต่างๆ และภาคเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไปในจังหวัดตรัง สามารถกระจายผลผลิตลำไยได้ปริมาณ 3,000 กิโลกรัม มูลค่าจำหน่ายรวม 123,000 บาท

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์