• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามโครงการรถ Mobile..พาณิชย์ ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 3 ส.ค. 2564 อ่าน [24]

...
วันที่ 1 สิงหาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามโครงการรถ Mobile..พาณิชย์ ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดตรัง ตามนโยบายกระทรวงพาณิชย์ โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) โครงการดังกล่าวจัดจำหน่ายสินค้าในราคาต่ำกว่าท้องตลาด มีจุดจำหน่ายสินค้า ในเขตพื้นที่อำเภอย่านตาขาวและอำเภอปะเหลียน จำนวน 7 จุด ได้แก่ บริเวณที่ทำการเทศบาลตำบลย่านตาขาว บริเวณวัดท่าพญา ตำบลท่าพญา บริเวณที่ทำการอบต.บ้านนา บริเวณที่ทำการอบต.บางด้วน บริเวณที่ทำการอบต.แหลมสอม บริเวณที่ทำการอบต. ปะเหลียนและบริเวณที่ทำการเทศบาลตำบลท่าข้าม ซึ่งมีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพจำหน่ายมากกว่า 70 รายการ ได้แก่ ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำตาลทราย ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รวมทั้งสินค้าชุมชน โครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชนในการเลือกซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก มูลค่าจำหน่ายมากกว่า 50,000 บาทต่อวัน
ทั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 D-M-H-T-T-A

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์