• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ตรังจัดกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประชาชาติธุรกิจ 4 ม.ค. 2562 อ่าน [88]

...

นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า จังหวัดตรัง กำหนดจัดกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสาน ฟื้นฟู และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนสื่อความงดงามของเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่สายตาชาวต่างชาติ ก่อนจะมีกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 และเพื่อเป็นการมอบความสุขให้แก่ประชาชน เพิ่มรายได้ให้แก่ศิลปินพื้นบ้านอีกทางหนึ่ง

          ทั้งนี้จึงขอเชิญชวนให้เด็ก เยาวชน ประชาชน เข้าร่วมชมกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561 เวลา 19.00 น. ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง นอกจากนี้ยังมีวัดที่ได้กำหนดจัดกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม ดังนี้ วัดคลองเขาจันทร์ อำเภอรัษฎา วัดศรีรัตนาราม อำเภอห้วยยอด วัดท่าพญา อำเภอปะเหลียน และวัดยอทอง อำเภอนาโยง

          สำหรับกิจกรรมในคืนวันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม โดยในเวลา 19.00 น.ชมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม เวลา 21.00 -23.00 น. จะมีพิธีสวดมนต์ข้ามปี และในเวลา 23.30 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นพิธีกรสงฆ์กล่าวนำอาราธนาศีล ประสงฆ์ให้ศีล ผู้ร่วมพิธีรับศีลพร้อมกัน พระสงฆ์และผู้เข้าร่วมพิธีเจริญจิตภาวนา พิธีกรสงฆ์กล่าวนำอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมพิธี กรวดน้ำ รับพร ประธานลั่นฆ้องชัย จำนวน 9 ครั้ง ประธานสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา (ชยันโต) ต้อนรับปีใหม่เป็นอันเสร็จพิธี

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์