• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

จังหวัดตรัง ห่วงใย ใส่ใจผู้บริโภค ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม

ประชาชาติธุรกิจ 29 ก.ค. 2564 อ่าน [82]

...
จังหวัดตรัง ห่วงใย ใส่ใจผู้บริโภค
ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม
--------------------------------------------------
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นำคณะทำงานตรวจสอบฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก ประกอบด้วย พาณิชย์จังหวัดตรัง ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดตรัง ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง และผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตรัง ลงพื้นที่อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคและแนะนำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติให้ถูกต้อง เนื่องในช่วงวันสำคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (24-25 กรกฎาคม 2564) จะมีประชาชนจำนวนมากเลือกซื้อชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ซึ่งมักจะพบว่าสินค้าสังฆทานและชุดไทยธรรมที่พระสงฆ์ได้รับในช่วงเข้าพรรษาไม่มีคุณภาพและสินค้าบางรายการไม่ได้ระบุวันเดือนปีที่ผลิตและวันหมดอายุ โดยตรวจสอบร้านบุญนำเครื่องพระ ร้านสิริมงคล และห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาตรัง
ชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยฉลากฉบับที่ 23 (พ.ศ.2550) ที่ได้กำหนดให้ผู้ประกอบการจะต้องระบุรายการสินค้า ขนาด ปริมาณ น้ำหนักและราคาของสินค้าแต่ละรายการ ชื่อและสถานที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย วันเดือนปี ที่หมดอายุ ราคารวมชุด และกรณีที่มีการนำสินค้าที่อาจทำปฏิกิริยากันจนทำให้มีสี กลิ่นหรือรสเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค เนื่องในการใช้หรือสภาพของสินค้านั้น ให้ระบุคำเตือนในฉลากด้วย
ผลจากการตรวจสอบร้านค้าและห้างฯ ดังกล่าว พบว่าในภาพรวมปฏิบัติถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยฉลากฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2550) ทั้งนี้คณะทำงานฯได้แนะนำให้ผู้ประกอบการนำสินค้าที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และเป็นประโยชน์แก่พระสงฆ์ที่จะนำไปอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันมาจัดชุดสังฆทานจำหน่าย และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามประกาศฯ อย่างเคร่งครัด ซึ่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 52 ผู้ใดขายสินค้า ที่ควบคุมฉลากตามมาตรา 30 โดยไม่มีฉลากหรือมีฉลากแต่ฉลากหรือการแสดงฉลากนั้นไม่ถูกต้อง หรือขายสินค้าที่มีฉลากที่คณะกรรมการว่าด้วยฉลากสั่งเลิกใช้ตามมาตรา 33 ทั้งนี้ โดยรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าการไม่มีฉลากหรือการแสดงฉลากดังกล่าวนั้น ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ทั้งนี้ก่อนซื้อชุดสังฆทานหรือชุดไทยธรรมทุกครั้ง ขอให้เลือกซื้อที่มีฉลากสินค้าถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด และหากพบว่าสินค้าดังกล่าวแสดงฉลากไม่ถูกต้อง สามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตรัง 0 7521 7144 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง โทร. 0 7522 3076

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์