• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังเดินหน้าเสริมเกราะการตลาดออนไลน์ให้ผู้ประกอบการจังหวัดตรัง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 20 ก.ค. 2564 อ่าน [43]

...
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังจัดฝึกอบรมโครงการ หลักสูตร “นักการตลาดออนไลน์มือโปร” (Advance Digital Marketing) ภายใต้โครงการ ตรัง : โอกาสการค้ายุคดิจิทัล (ขยายผล) ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยจัดอบรมจำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 – 14 กรกฎาคม 2564 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2564 มีผู้เข้ารวมอบรมรวมทั้งสิ้น 54 ราย
โดยมี นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง เป็นผู้กล่าวต้อนรับและให้ข้อคิดกับผู้ประกอบการ การฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับความรู้ และแนวคิดทางการตลาดดิจิทัลไปใช้ในการสร้างและพัฒนาธุรกิจของตนเอง ตลอดจนสร้างการรับรู้ เปิดมุมมอง และประสบการณ์ใหม่ๆทางการตลาดในยุคดิจิทัล ช่วยเพิ่มโอกาสและขยายช่องทางการตลาดให้มากยิ่งขึ้น

     โดยได้รับเกียรติท่านวิทยากร นายติวากรณ์ คำจุน ผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดดิจิทัล มาให้การบรรยายและฝึกการปฎิบัติด้านการตลาดดิจิทัล
ทั้งนี้ในการดำเนินการจัดอบรม ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์