• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “นักการตลาดออนไลน์มือโปร” (Advance Digital Marketing) ด้วยจังหวัดตรัง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 6 ก.ค. 2564 อ่าน [26]

...
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร
“นักการตลาดออนไลน์มือโปร”(Advance Digital Marketing)

 
ด้วยจังหวัดตรัง โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง กำหนดจัดฝึกอบรมโครงการ ตรัง : โอกาสการค้ายุคดิจิทัล หลักสูตร “นักการตลาดออนไลน์มือโปร” (Advance Digital Marketing) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารดุสิตพารา ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 2 รุ่น ดังนี้

     
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2564 
     รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2564

 
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จึงขอประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมและกำหนดการฝึกอบรม พร้อมทั้งแผนที่สถานที่จัดฝึกอบรม โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

เอกสารประกอบการอบรม Advance Digital Marketing.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์