• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562

ประชาชาติธุรกิจ 19 ธ.ค. 2561 อ่าน [80]

...

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ พาณิชย์จังหวัดตรัง ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมหยงหลิง ชั้น 5  ศาลากลางจังหวัดตรัง เพื่อเตรียมวางแผนรองรับผลผลิตที่จะออกสู่ตลาด ในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีนางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์