• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

พาณิชย์ตรัง ประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) ประจำเดือนมิถุนายน 2564

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 1 ก.ค. 2564 อ่าน [16]

...
วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) ครั้งที่ 4/2564 ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ผ่านการประชุมรูปแบบออนไลน์ (Google Meet) ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีคณะทำงานฯ ประกอบด้วย รองประธานหอการค้าจังหวัดตรัง ผู้ช่วยรองประธานหอการค้าฯ กลุ่มการค้าและการลงทุน รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ประธาน YEC จังหวัดตรัง ประธานเครือข่ายธุรกิจ BizClub จังหวัดตรัง เข้าร่วมการประชุม
??ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและรายงานแผนและผลการดำเนินงาน ดังนี้การดำเนินงานด้านการตลาดของคณะทำงานฯ ได้แก่
(1) การจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ราคาถูก ภายใต้โครงการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ราคาถูก สู้ภัยโควิด-19 จังหวัดตรัง
(2) โครงการส่งเสริมการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication) ในเชิงพาณิชย์ สินค้า หมูย่างเมืองตรัง
(3) โครงการ ตรัง : โอกาสการค้ายุคดิจิทัล (ขยายผล)
(4) โครงการเจรจาเชื่อมโยงตลาดสินค้ายางพารา ไม้ยางพาราและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องภาคใต้ การดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากราคาตกต่ำ และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สินค้า “ฟักทอง”
?? หารือแนวทางการสร้าง “แบรนด์จังหวัดตรัง” ( Trang City Brand)

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์