• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

พาณิชย์ตรัง จัดกิจกรรม “จับคู่กู้เงิน” สถาบันการเงินกับร้านอาหารช่วยเหลือร้านอาหารให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน มีเงินหมุนเวียน

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 21 มิ.ย. 2564 อ่าน [19]

...
พาณิชย์ตรัง จัดกิจกรรม “จับคู่กู้เงิน” สถาบันการเงินกับร้านอาหาร
ช่วยเหลือร้านอาหารให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน มีเงินหมุนเวียนเสริมสภาพคล่อง
********************
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ร่วมกับหอการค้าจังหวัดตรัง จัดโครงการ “จับคู่กู้เงิน” สถาบันการเงินกับร้านอาหาร ณ บริเวณลานจอดรถ อาคารหอการค้าจังหวัดตรัง ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยพิเศษ รวมทั้งเงื่อนไขผ่อนปรนอื่นๆ ช่วยร้านอาหารให้มีเงินทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคล่อง สามารถต่อลมหายใจธุรกิจภายใต้ สถานการณ์วิกฤตโควิด 19 ต่อไปได้
กิจกรรมภายในงาน มีการออกบูธให้คำปรึกษาทางการเงินแก่ผู้ประกอบการร้านอาหารในจังหวัดตรัง ที่ประสงค์จะขอสินเชื่อกับธนาคาร 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME D Bank) ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการร้านอาหาร และผู้ประกอบการรายย่อย SME เข้าร่วมกิจกรรมและขอรับคำปรึกษาทางการเงิน จำนวน 23 ราย โดยธนาคารได้แนะนำผู้ประกอบการให้จัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาการขอสินเชื่อ ทั้งนี้ สำนักงานฯ จะติดตามผลการอนุมัติสินเชื่อในลำดับต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์