• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ขอเชิญผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดตรังเข้าร่วมโครงการ “จับคู่กู้เงิน”????

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 16 มิ.ย. 2564 อ่าน [14]

...
ขอเชิญผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดตรังเข้าร่วมโครงการ “จับคู่กู้เงิน”????
************************************************************
??? สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังร่วมกับหอการค้าจังหวัดตรัง จัดกิจกรรม “จับคู่กู้เงิน” ซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสถาบันการเงินต่าง ๆ ประกอบด้วยธนาคารออมสิน ธนาคาร SME D Bank ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพื่อปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำและปลอดหลักทรัพย์ในบางกรณี รวมทั้งเงื่อนไขผ่อนปรนอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือร้านอาหารให้สามารถต่อลมหายใจต่อไปได้ ภายใต้สถานการณ์ในช่วงวิกฤติโควิด-19

?? กำหนดจัดกิจกรรมในวันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 - 15.00 น. ณ ลานจอดรถชั้น 1 อาคารหอการค้าจังหวัดตรัง

?? ภายในงานมีกิจกรรมออกบูธให้คำปรึกษาทางการเงินแก่ผู้ประกอบการร้านอาหารในจังหวัดตรังที่ประสงค์จะขอสินเชื่อกับธนาคารให้แก่ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ......
?? ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ?? 075218215 หรือธนาคารที่เข้าร่วมโครงการทุกสาขา
#จับคู่กู้เงิน
#กระทรวงพาณิชย์
#สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์