• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ลุยตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบจังหวัดตรัง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 31 พ.ค. 2564 อ่าน [21]

...
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 คณะทำงานตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบจังหวัดตรัง ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ดำเนินการตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบและโรงผลิตไบโอดีเซล รวม 5 แห่ง ได้แก่ 1) บมจ.ล่ำสูง (ประเทศไทย) 2) บจ.ตรังน้ำมันปาล์ม 3) บจ.พิทักษ์ปาล์มออยล์ 4) บจ.โอทาโก้ และ 5) บจ.พารากอนอกรีเทค
สรุปผลการตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์ม ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ดังนี้
1) น้ำมันปาล์มดิบ (CPO) จำนวน 3,198.09 ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 608.38 ตัน (เม.ย..64 จำนวน 2,589.71 ตัน) คิดเป็นร้อยละ 23.49
2) น้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์มดิบ (CPKO) จำนวน 457.82 ตัน ลดลงจากเดือนก่อน 437.37 ตัน (เม.ย..64 จำนวน 895.19 ตัน) คิดเป็นร้อยละ 48.86
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์