• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดงานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2561

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง 11 ธ.ค. 2561 อ่าน [80]

...

          (10 ธ.ค.) เวลา 19.30 น. นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2561 ณ เวทีกลาง ลานวัฒนธรรม สนามกีฬาทุ่งแจ้ง

          จังหวัดตรังกำหนดจัดงานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2510 ขึ้น ระหว่างวันที่ 3-14 ธันวาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงการพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นครั้งแรก ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การออกร้านของหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ การจำหน่ายสินค้าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการออกร้านกาชาดเพื่อการกุศล การแสดงศิลปวัฒนธรรมบนเวที การออกร้านแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์โดดเด่นของแต่ละอำเภอ เพื่อนำมาแสดงและจำหน่ายในรูปแบบตลาดประชารัฐของดีจังหวัดตรัง ตลอดจนการออกร้านกาชาดเพื่อการกุศล

          ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้กล่าวว่า ในการจัดงานครั้งนี้เป็นการสืบสานงานประจำปีของจังหวัดตรังที่มีประวัติสืบเนื่องมาอย่างยาวนานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2476 โดยปีนี้ได้ใช้ชื่องานเป็นชื่อเดิม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2476 อีกครั้งคือ "งานฉลองรัฐธรรมนูญ” ซึ่งชาวตรังมักเรียกชื่องานนี้กันอย่างติดปากสั้น ๆ ว่า "งานฉลองรัฐ” และเป็นที่น่าภาคภูมิใจยิ่งที่คงมีแต่จังหวัดตรังเพียงจังหวัดเดียวในประเทศไทย ที่ยังคงจัดงานเฉลิมฉลองรัฐธรรมนูญอยู่อย่างต่อเนื่องยาวนานจนถึงปัจจุบัน แม้งานดังกล่าวได้งดจัดไปบ้างในช่วงสงครามโลก ครั้งที่ 2 เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองไม่เอื้ออำนวย แต่เมื่อเหตุการณ์บ้านเมืองกลับเข้าสู่สภาวะปติ ชาวตรังก็ได้รื้อฟื้นงานนี้ขึ้นมาใหม่อีกครั้ง ซึ่งทราบว่าหลายท่านที่เป็นชาวตรังและเติบโตมากับวิถีชีวิตบ้านเมืองตรังแห่งนี้ คงไม่มีใครที่ไม่มีประสบการณ์ความประทับใจในอดีตกับการเที่ยวงานฉลองรัฐเป็นแน่

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์