• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยายพิเศษออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1-6 มิ.ย. 64 เรื่อง การเตรียมตัวก่อนกู้สำหรับร้านอาหารไทย

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 31 พ.ค. 2564 อ่าน [27]

...
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และข้อความ

 
#ห้ามพลาดสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารไทย #การเตรียมตัวก่อนกู้ #
 
 
 

ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยายพิเศษออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1-6 มิ.ย. 64 เรื่อง การเตรียมตัวก่อนกู้สำหรับร้านอาหารไทย
********************
กระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดโครงการเชื่อมโยงผู้ประกอบการร้านอาหารกับสถาบันการเงินเพื่อขอสินเชื่อ ดังนี้

- ระหว่าง 1-6 มิถุนายน 2564 เป็นการจัดสัมมนาออนไลน์ เพื่อให้ความรู้ร้านอาหารในการเตรียมตัวเพื่อขอรับสินเชื่อ (รายละเอียดตาม รูปข้างล่าง)

- 7-20 มิถุนายน 2564 จะจัดให้มีการพบกันที่กระทรวงพาณิชย์ ระหว่างร้านอาหารที่สมัครเข้าร่วมโครงการกับสถาบันการเงินพันธมิตร ได้แก่ (1) ธ.กรุงไทย (2) ธ. พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME Bank) (3) ธ.ออมสิน (4) ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ (ธกส.) และ (5) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ขอประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหารไทย .....เข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษออนไลน์ โดยเฉพาะกิจกรรมแรกระหว่าง 1-6 มิ.ย. 64
ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเข้าชมผ่าน QR CODE จาก info ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
 
 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์