• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

อบจ.ตรัง ของบ 130 ล้านผุดถนน 5 สายเชื่อมโยงท่องเที่ยว

ประชาชาติธุรกิจ 19 พ.ค. 2564 อ่าน [19]

...
อบจ.ตรังเสนอของบประมาณกว่า 130 ล้านบาท ก่อสร้างถนนผ่านโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 5 โครงการ หวังรองรับการขนส่งสินค้าเกษตร และเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว

นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้มีการประชุมกลั่นกรองโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่ วงเงิน 45,000 ล้านบาท ที่ศาลากลางจังหวัดตรัง โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธาน

ในการประชุมได้พิจารณากลุ่มโครงการด้านยกระดับประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการเกษตร เช่น พัฒนาเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เกษตรแม่นยำ จำนวน 18 โครงการ งบประมาณ 42,151,035 บาทและกลุ่มโครงการด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน เช่น ถนนในหมู่บ้าน แหล่งน้ำขนาดเล็ก จำนวน 28 โครงการ งบประมาณ 684,877,600 บาท

ส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้เสนอของบประมาณกลุ่มโครงการด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ประกอบด้วย 5 โครงการ งบประมาณรวม 137,430,00 บาท ดังนี้

5.โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายแยกทางหลวง 4235-บ้านหินคอกควาย ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร ระยะทาง 7,000 เมตร งบประมาณ 38,360,000 บาท

นายบุ่นเล้งกล่าวว่า โครงการที่นำเสนอเพื่อพิจารณากลั่นกรอง เป็นถนนที่ได้รับการถ่ายโอนจากภาครัฐ สภาพถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงซ่อมถนนให้มีมาตรฐาน

และหากได้รับงบประมาณและดำเนินการแล้วเสร็จจะรองรับการขนส่งสินค้าเกษตร และเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ประชาชนและนักท่องเที่ยวจะได้ใช้เส้นทางสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างรายได้และอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์