• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ตรัง เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านป่ายางกินหมูย่างเที่ยวป่ายาง 300 ปี โชว์แข่งขันกินหมูย่างในงาน

ประชาชาติธุรกิจ 3 ธ.ค. 2561 อ่าน [76]

...

     ที่บ้านป่ายาง หมู่ที่ 4 ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยงจังหวัดตรัง นายยงยุทธ จิตสำรวย นายอำเภอนาโยง เป็นประธานเปิดตัวชุมชนท่องเที่ ยว OTOP นวัตวิถี บ้านป่ายาง โดยนายวัชระ  ทองนอก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านป่ายาง ตำบลนาโยงเหนือ เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้เพื่อสร้างรายได้ให้ กระจายอยู่กับประชาชนในหมู่บ้าน บนพื้นฐานเสน่ห์ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ที่ดัดแปลงให้ เกิดมูลค่าเพิ่มซึ่งเป็นการสร้ างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้ านและประชาชนมีความสุข ซึ่งกิ จกรรมภายในงานประกอบด้วยจัดนิ ทรรศการที่เป็นอัตลักษณ์ของการท่องเที่ยวชุมชนบ้านป่ ายาง และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอนาโยงทั้ง 8 หมู่บ้าน การเล่าเรื่องชุมชน การสาธิตการทำอาหารเมนูพื้นถิ่น 1 สำรับ 5 เมนู ได้แก่ ผัดผักริมรั้ว น้ำพริกมะอึก แกงแม่ขมิ้นปลาย่าง ขาหมูย่างต้มใบชะมวงและขนมบั วลอยกะทิสด การแสดงบนเวที การแสดงศิลปวัฒนธรรมและศิลปินพื้ นบ้าน และ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและสิ นค้า OTOP ของอำเภอนาโยง  ได้แก่ หมูย่างป่ายาง กระเป๋าผ้า ขนมสารทเดือนสิบ 
                 นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันกินหมู ย่างป่ายาง กับขนมเบซำหรือขนมรูขนมพื้นบ้ านภาคใต้ โดยมีผู้เข้าแข่งขันจำนวน 8 คน ใช้หมูย่างครึ่งกิโล ขนมเบซำ 10 ลูก ใครกินหมดก่อนเป็นผู้ชนะและได้ เงินรางวัลจำนวน 500 บาท ที่สอง เงินรางวัลจำนวน 300 บาท และที่สาม จำนวน 200 บาท ต่างเรียกเสียงเชียร์ จากประชาชนที่มาร่วมงานเป็ นจำนวนมาก  โดยผู้เข้าแข่งขันที่ไม่ไหวก็ สามารถยกมือยอมแพ้ได้ตลอดเวลา ส่วนผู้ชนะเลิศเป็นคุณตาวัย70 ปี สามารถเอาชนะผู้แข่งขันที่เป็ นเด็กวัยรุ่นอายุประมาณ 12-14 ปี
                  สำหรับชุมชนบ้านป่ายาง จะตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ซึ่งจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ OTOP ที่สร้างชื่อให้กับบ้านป่ ายางนำไปสู่การต่อยอดเป็นกิ จกรรมท่องเที่ยวในชุมชน ได้แก่ นำชมเตาหมูย่าง, ชมต้นยาง 300 ปี, ชมการแสดงกลองยาว และ เรียนรู้การทำขนมเดือนสิบให้แก่ นักท่องเที่ยวได้เยือนพร้อมสั มผัสได้อีกด้วย

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์