• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ททท.สำนักงานตรัง จัดแถลงแผนปี 62 ทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง 3 ธ.ค. 2561 อ่าน [112]

...

(26 พ.ย.) นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการแถลงแผนปี 62 ทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง  ทั้งด้านส่งเสริมตลาดภายในประเทศและต่างประเทศรวมถึงด้านประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ตรังเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา

จังหวัดตรังมีการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง และได้รับความนิยมจากทั้งนักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศ มีความสงบเงียบและเรียบง่ายของวิถีชีวิตชุมชนเมืองและชนบทและคงความเป็นเอกลักษณ์ไม่ผันเปลี่ยนไปตามกาลเวลาและกระแสนิยม ซึ่งในปี 2561 จำนวนนักท่องเที่ยวโดยประมาณ 1.6 ล้านคน เพิ่มจากปีที่แล้วร้อยละ 10 รายได้หมุนเวียนจากการท่องเที่ยว ประมาณ 9,000 ล้านบาท และในปี 2562 นี้ ททท.ตั้งเป้าไว้ว่ารายได้ต้องเพิ่มขึ้นจากเดิมรายได้ 10 ทั้งนี้ วันพักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว 2.37 วันจากห้องพักทั้งหมด 4,543 ห้อง ซึ่งตามเกาะต่าง ๆ 798 ห้อง และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อบาทต่อคน 2,661 ซึ่งจะเป็นหมวดค่าที่พัก ค่าอาหารและของที่ระลึก และจากการเก็บสถิติพบว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวและพักผ่อนทะเลตรังมากที่สุดคือ กลุ่มสแกนดินเนเวีย (ประกอบด้วย สวีเดน ฟินแลนด์ นอรเวย์ เดนมาร์ก) นอกจากนี้รองลงมาคือ เยอรมัน มาเลเซีย ฝรั่งเศส และตามมาด้วยจีน

          ทางด้าน นางสาวนันทวัน ศิริโภคพัฒน์ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานตรัง กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการขยายฐานตลาด ททท.ได้จัดทำ SWOT เพื่อหาจุดแข็งจุดอ่อน กำหนดกลยุทธ์พบว่าจุดแข็งของตรังนั้นภาพลักษณ์เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอาหาร แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีความสงบ เหมาะแก่การพักผ่อน มีประเพณีและวัฒนธรรมเชิงวิถีไทย โดดเด่นเป็นอัตลักษณ์และชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีการคมนาคมมายังจังหวัดตรังครบทุกรูปแบบ เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ     

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์