• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

ช่วงโควิด!! กรมการค้าต่างประเทศ ออก 6 มาตรการ อำนวยความสะดวกผู้ประกอบการช่วงโควิด - 19

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 16 เม.ย. 2564 อ่าน [13]

...
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, แว่นกันแดด และข้อความพูดว่า "จุรินทร์ ชู One Stop Service MOC Online ดัน 6 มาตรการ อำนวยความสะดวก การออกหนังสือสำคัญ นำเข้า ส่งออก ช่วงโควิด-19 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์"
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ


อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และข้อความพูดว่า "5 เพิ่มบริการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองแบบไร้เอกสาร โดยใช้ระบบ NSW เชื่อมโยงข้อมูล หนังสือสำคัญฯ กับกรมศุลกากร โดยไม่ต้องมาติดต่อที่กรมฯ No Visit)"


อาจเป็นรูปภาพของ แว่นกันแดด และข้อความ
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์