• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

พาณิชย์จังหวัดตรัง ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ประจำเดือนเมษายน 2564

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 9 เม.ย. 2564 อ่าน [17]

...
วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนเมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง โดยมีนางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง เป็นประธาน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ภารกิจสำคัญ นโยบายเร่งด่วน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนรับฟังปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานของสำนักงานฯ เพื่อการขับเคลื่อนงานที่สำคัญตามนโยบาย ของกระทรวงพาณิชย์ และจังหวัดตรัง อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์