• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

พาณิชย์ตรังติดตามสถานการณ์ด้านการผลิตและการตลาด แตงโมเกาะสุกร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 24 มี.ค. 2564 อ่าน [28]

...
พาณิชย์ตรังติดตามสถานการณ์ด้านการผลิตและการตลาด แตงโมเกาะสุกร
วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ลงพื้นที่ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านการผลิตและการตลาดสินค้า "แตงโมเกาะสุกร" และหารือข้อมูลร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสุกร (นางราตรี จิตรหลัง) และเกษตรกรผู้ปลูกแตงโมเกาะสุกร พร้อมเยี่ยมจุดจำหน่ายแตงโม ณ บริเวณหน้าซูเลียน (ย่านตาขาว) ตรงข้ามวัดนิกรรังสฤษฎ์ ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
แตงโมเกาะสุกร สามารถปลูกได้ 3 รุ่น คือ แตงโมหัวนา แตงโมชายหาด และแตงโมหลังนา สำหรับแตงโมเกาะสุกรที่ออกในฤดูกาลนี้ คือ แตงโมหลังนา ซึ่งผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2564
?? สถานการณ์ด้านการผลิต : ปริมาณผลผลิตแตงโมออกสู่ตลาดแล้วประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ ของผลผลิตทั้งหมดในฤดูกาลนี้
?? สถานการณ์ด้านราคา : ราคาจำหน่ายส่ง (รวมค่าขนส่ง จากเกาะสุกร ถึงท่าเรือตะเสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง) กิโลกรัมละ 12-13 บาท ราคาจำหน่ายปลีก กิโลกรัมละ 20 บาท
?? สถานการณ์ด้านการตลาด : ขณะนี้ ผลผลิตแตงโมเกาะสุกรทยอยออกสู่ตลาดจำนวนมาก ประกอบกับแตงโมจากพื้นที่อื่นออกสู่ตลาดเช่นกันและราคาต่ำกว่า ทำให้สามารถจำหน่ายแตงโมทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดได้ลดน้อยลง
ทั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ได้ประสานให้เกษตรกรผู้ปลูกแตงโมจากเกาะสุกร สามารถนำผลผลิตไปจำหน่าย ณ จุดจำหน่ายแตงโมบริเวณหน้าซูเลียน (ย่านตาขาว) อ.ย่านตาขาว จังหวัดตรัง ซึ่งจะเปิดให้เกษตรกรจำหน่ายจนกว่าแตงโมจะหมดฤดูกาล (ประมาณกลางเดือนเมษายน 2564) รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ไปยังสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอื่นๆ และช่องทางออนไลน์เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถซื้อแตงโมเกาะสุกรโดยตรงจากเกษตรกร

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์